Επενδύσεις Κτιρίων και Υαλοπετάσματα

  • Home
  • Services
  • Επενδύσεις Κτιρίων και Υαλοπετάσματα

Τα υαλοπετάσματα είναι κατασκευές υψηλού αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος με υψηλή ενεργειακή απόδοση, που χρησιμοποιούνται κυρίως στα επαγγελματικά κτίρια. Προσφέρουν απεριόριστη ελευθερία και αναβαθμισμένη αισθητική που επιτρέπει τη μεγίστη διαφάνεια και λειτουργικότητα.

Η DIALCO συνεργάζεται με τις ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες: Alumil, Aluminco, Evlial και Elval, για τα υαλορετάσματα και τις επενδύσεις κτιρίων.

Η DIALCO προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα με πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες και με εργονομικές ιδιότητες που εξασφαλίζουν μοναδικότητα και ευελιξία. Παράλληλα, προσφέρουν εξαιρετική αισθητική και λειτουργικότητα αφού είναι σχεδιασμένα βάσει των υψηλότερων αρχιτεκτονικών και μηχανικών απαιτήσεων. Τα συστήματα που προσφέρει είναι πιστοποιημένα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της ευρωπαϊκής ένωσης.

Υπάρχουν υαλοπετάσματα για πολύ υψηλά κτίρια με υψηλή θερμομόνωση, που μας δίνουν την δυνατότητα δημιουργίας σε διάφορα σχεδία συμφωνά με τις τελευταίες αρχιτεκτονικές τάσεις.

Στα υαλοπετάσματα κάλυψης κτιρίων υπάρχει η δυνατότητα να μην είναι εμφανή η συμμετοχή του αλουμινίου από την εξωτερική του όψη.

Υπάρχει πληθώρα κατασκευαστικών λύσεων υαλοπετασμάτων και κάλυψης κτιρίων που συνεργάζονται απολυτά με όλα τα συστήματα σκίασης.

ependisi me bond alouminiou

Request a Free Quotation